Reunió amb Laurent Lenfant, director de l’Establiment del Tren Groc, a l’estació de Villefranche-de-Conflent/Vernet-les-bains..

La Revisió General (RG) es refereix al material mòbil de la flota històrica i està prevista per a un període de 3 anys. Les revisions generals prèvies es van dur a terme als anys seixanta i vuitanta. En principi s’hauria d’haver fet abans, però les incerteses sobre el futur de la línia l’han fet retrocedir. Les operacions puntuals de manteniment han permès mantenir en els darrers anys el funcionament del material mòbil.

Aquesta reforma general, finançada íntegrament per la Regió per valor de 20 milions d’euros, permetrà, doncs, mantenir l’explotació del Tren Groc en millors condicions de seguretat i confort, allargant així la seva vida útil.

Identificat l’any 2016 com a línia prioritària arran de la Revisió General del Ferrocarril i la Intermodalitat (EGRIM), el Tren Groc compta amb un fort suport de la Regió. Per tal de permetre als residents i turistes descobrir els paisatges pirinencs amb tren, s’ha invertit 32,5 milions d’euros en infraestructures, incloent la renovació de les subestacions elèctriques, i 30,4 milions d’euros en equipaments amb, en concret, 18 milions d’euros compromesos el 2022 per a una primer tram de revisió general de l’equipament històric i 4,7 milions d’euros per al nou taller de Villefranche-de-Conflent. Aquests treballs de modernització del Tren Groc també s’inclouen en el pla Ferroviari que mobilitza 800 milions d’euros en 10 anys per millorar el rendiment de la xarxa ferroviària a Occitània..

© PNRPC

Un nou taller de revisió general

12 mesos de treball van permetre la construcció del nou taller de 480 m², concretament per a l’ocasió al solar de Villefranche. A més de la revisió general actual, es continuarà utilitzant posteriorment per a realitzar importants tasques de manteniment. L’edifici històric de Villefranche no estava completament adaptat per a operacions d’aquesta escala… No obstant això, algunes peces es continuaran revisant/fabricant en altres emplaçaments, com per exemple els motors de tracció enviats per a una revisió al lloc del Lió. centre tècnic industrial.

Homes i un tren, un equip reforçat

L’equip de manteniment estava format per 10 persones abans del 2017, i després va augmentar a 20. L’obertura del període de revisió general va permetre la contractació de 12 persones durant un període de 3 anys. Aquestes feines formen part del projecte i, per tant, també estan finançades per la Regió. L’Establiment del Tren Groc ha contractat 7 persones a través d’una empresa especialitzada, que estan formades i supervisades per electricistes permanents que tenen un coneixement profund del Tren Groc.

Dans le souci de valoriser l’emploi local, 5 autres ont été recrutées localement pour la réalisation de travaux de peinture et d’aménagements intérieurs, sans spécialité, avec un contrat de 3 ans, via l’intérim.© PNRPC

Recordem que la línia compta amb 27 vehicles en total, dels quals 13 autopropulsats

En 1 autovia, hi ha 3500 m de cables elèctrics, per alimentar tots els equips de baixa i alta tensió, com motors, calefacció, il·luminació, etc., que passen especialment per sota del terra del vehicle.

La revisió general, en detall: :

  • Rehabilitació de compressors.
  • Substitució d’eixos de vehicles de motor per nous.
  • Al nou edifici : desmuntatge de vehicles / Neteja / Pintura laminada.
  • A la part històrica : pintura de determinades peces i muntatge de peces.
© PNRPC

Una cadena de muntatge s’estén sobre els dos edificis (històric i nou), que permet cobrir aquest “ deep grooming ” a Villefranche.

Toutes les pièces démontées doivent être numérotées.© PNRPC

No podem industrialitzar el Tren Groc perquè no hi ha cap part normalitzada. Cada peça ha estat feta a mà ; cadascun té el seu lloc, el seu significat, la seva ubicació. Això genera un important treball logístic per gestionar els fluxos d’emmagatzematge de peces. Per compensar-ho, la SNCF va finançar la construcció d’un magatzem.

Una modernització que conserva l’esperit Train Jaune

La revisió general inclou treballs de seguretat i modernització amb la commutació a LED dels llums de neó per a la il·luminació interior de l’habitacle i dels fars (llums de senyalització al final del vehicle), la inserció de preses USB i un sistema d’informació al passatger. A més, hi ha peces que avui ja no sabem fer. El plantejament és adaptar-se per poder substituir amb el temps, però sense desvirtuar el Tren Groc i les seves especificitats, per tal de compensar l’obsolescència de les peces.

Seguretat de trànsit / línia

Actualment el Tren Groc circula a un ritme de 6 a 8 vegades al dia a l’hivern segons els dies i períodes de vacances escolars. A l’estiu, n’hi ha 10 cada dia. Un dels objectius seria duplicar el nombre de tirades. La seguretat depèn de les persones, especialment del responsable de línia i dels conductors. A la línia del Tren Groc, no hi ha cap sistema d’interfície tècnica entre l’home i el ferrocarril per compensar l’error humà. En limitar el nombre de trens, limitem els riscos (augmentats durant els creuaments). Avui el tren circula amb total seguretat gràcies a operaris especialment formats que apliquen amb rigor els procediments de seguretat.

© PNRPC

La SNCF posa en marxa un procés d’estudi amb un proveïdor extern de serveis per desenvolupar un nou sistema de seguretat adaptat al Tren Groc amb l’objectiu de controlar els costos. Aleshores, seria necessari augmentar la flota de vehicles amb la construcció de nous trens per garantir aquest pla de transport, oferint en definitiva una capacitat de trànsit molt més gran. S’estan elaborant plecs, amb la integració del futur sistema de seguretat a dissenyar.

Mentrestant, a partir del 2024, es vol passar a 12 tirades a l’estiu en lloc de les 10 actualment. L’organisme nacional (EPSF), que té competència en matèria de seguretat ferroviària, va limitar els trens a 10 el 2012 per motius de compliment de les normes de seguretat, amb l’objectiu de limitar fortament els possibles riscos que poguessin provocar incidents. Així, aquest hivern, SNCF Réseau provarà la geolocalització de les emissores de ràdio. Es tracta de dotar al responsable de línia una eina addicional per augmentar el nivell de seguretat. El STRMTG (Servei Tècnic de Remuntadors i Transports Guiats) que és la nova autoritat de seguretat per al control de l’activitat ferroviària dels ferrocarrils secundaris com la Línia del Tren Groc, haurà de validar la proposta d’augment del trànsit amb aquest nou dispositiu.

La història del Tren Groc no s’acaba. Veiem el desig de qui paga la decisió, La Région Occitanie, de comprometre’s a llarg termini aportant els mitjans per al desenvolupament de la línia.