Joncet és un llogaret de Serdinyà, una mica més amunt de la vall. La seva història està íntimament lligada a la de Serdinyà.

Construïda cap al 1640, l’església de Joncet està dedicada a Sant Joan Baptista.

Services et Localisation

Joncet

66360 Serdinya