Aquest poble de muntanya amb caràcter gaudeix d’una ubicació geogràfica ideal i d’un clima excepcional. Situat a 1240m d’altitud, el poble domina la vall de la Vanera i es troba arrecerat del vent pel turó de Pujals. És un lloc de descans obert a moltes activitats, tant a l’estiu com a l’hivern.

Sortint del poble, el camí forestal dóna accés al llogaret de Valcebollera, i més enllà, a la mítica “terminal 505” frontera amb Espanya i un magnífic mirador sobre el sud de Catalunya

Services et Localisation

Osséja

66340 Osséja